Inschrijven

Vanaf seizoen 2021 gaan wij over op automatische incasso van het lidmaatschap, zoals besproken tijdens de ledenvergadering in 2020. De contributie is tijdens deze vergadering vastgesteld op

€ 100,- bij automatische incasso en € 125,- bij niet automatische incasso.

Bij opzeggen automatische incasso, stuur een mail voor 1 december naar secretariaat.mcdelfcross@gmail.com.